YOMEDIA

Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

d) Cấu trúc bậc 4

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Cấu trúc bậc 1 có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin

⇒ Đáp án: a

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh

  Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài 1: Gen I có hiệu số giữa A và X là 10% và có A gấp đôi A của gen II. Tổng số liên kết hidro của 2 gen là 5220 và hiệu số liên kết hydro giữa gen I và gen II là 540

  a) Tính chiều dài và số lượng Nu của mỗi gen?

  b) Tính sô lượng aa của các phân tử Pr được mã hóa bởi 2 gen trên?

  Bài 2: 1 đoạn ADn chứa 2 gen I và II có khối lượng bằng 9.105 đvC. Trong đó gen I dài hơn gen II là 0.102μm.

  a) Tính chiều dài của mỗi gen?

  b) Tính số aa cần cung cấp cho quá trình dịch mã tổng hợp Pr của mỗi gen trên?

  c) Có 5 riboxom cùng trượt 1 lần trên mỗi phân tử mARN do 2 gen tổng hợp. Tính số tARN tham gia vào quá trình giải mã trên?

  Bài 3: Gen có chiều dài 5100A0 nhân đôi 2 đợt liên tiếp. Mỗi gen con tạo ra sao mã 3 lần. Trên mỗi bản sao mã có 5 riboxom trượt qua không lặp lại.

  a) Tính số phân tử Pr do gen đó điều khiển tổng hợp được? Biết mỗi phân tử Pr gồm 1 chỗi polipeptit.

  b) Tính số aa môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã và số aa chứa trong tất cả các phân tử Pr đã được tổng hợp

  c) Các phần tử Pr có tổng số bao nhiêu liên kết peptit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  5. Trình bày cấu tạo của phân tử protein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  bậc cấu trúc axit amin nào bền và k bền?

  thánh nào giỏi sinh trả lời hộ ạ!oho

  @Tê Hăm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1 phân tử Prôtêin có 398 axit amin.

  a) Tính số nuclêôtít của mARN tổng hợp nên phân tử Prôtêin đó

  b) Tính chiều dài của gen đã tổng hợp nên phân tử Prôtêin đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA