YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

d) Cấu trúc bậc 4

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Cấu trúc bậc 1 có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin

⇒ Đáp án: a

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF