RANDOM

Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Prôtêin thực hiện dược chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc 3 và 4

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Co Nan

  1 phân tử Prôtêin có 398 axit amin.

  a) Tính số nuclêôtít của mARN tổng hợp nên phân tử Prôtêin đó

  b) Tính chiều dài của gen đã tổng hợp nên phân tử Prôtêin đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  So sánh ARN và Prôtêin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  1 phân tử mARN dài 4080A có X+U=30%,G-U=10% số ribonu của mạch.Mạch làm khuôn của gen có X=30%,T=40% số nu của mạch.Phân tử mARN đó làm khuôn tổng hợp protein môi trường cung cấp 1995 aa cho quá trình tổng hợp đó biết mỗi riboxom chỉ trượt qua 1 lần.

  a,Tính số lượng nu từng loại của mỗi mạch đơn và của cả gen

  b,Tính số lượng ribonu cuat 1 mARN sinh ra từ gen đó

  c,Tính số lượng phân tử protein đã được tổng hợp và số riboxom tham gia dịch mã

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Một gen có 900 guanin và tỉ lệ A/G=2/3. Mạch t1 của gen có 250 adenin.Mạch t2 có 400 guanin. Khi gen sao mã, môi trường nội bào đã cung cấp 700 uraxin.

  a. Tính chiều dài và số lương từng loại nucleotit trên mỗi mạch đơn của gen

  b. Tính số lượng từng loại ribonucleotit của phân tử mARN

  Cảm ơn tc nha!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  mkMn giúp mk vs!

  1 gen dài 3060 Astrong. Mạch đơn t1 của gen có 90 andenin và 180 guanin.Phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có 270 uraxin.

  a. Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen

  b. Tính số lượng từng loại ribonucleotit của 1 phân tử mARN do gen đó sinh ra

  Mk cảm ơn tc. Nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA