ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Prôtêin thực hiện dược chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc 3 và 4

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  1 gen có khối lượng là 72.104 đvC.Hiệu số giữa nu loại G với 1 loại khác là 380.Trên mạch gốc có T =120.Mạch bổ sung có X=320.

  a, Tính số nu từng loại trên gen và số nu từng loại trên từng mạch của gen

  b,Tính số ribonu từng lại của mARN

  c, Tính số axitamin cần cung cấp để tổng hợp 1 phân tử protein từ gen trên

  d,Có bao nhiêu lượt tARN được điều đến tổng hợp 5 protein từ gen trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bich thu

  Một phân tử mARN có chiều dài 5100\(A^0\). Phân tử protein tổng hợp từ phân tử mARN này có bao nhiêu axit amin]

  Mong mọi người giải giúp ạ !!!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thuy linh

  Cho biết bộ 3 cuối cùng trong mạch khuôn của gen không quy định axitamin nào. Xác định số axitamin trong gen được tổng hợp

  a) Gen 1 có 84 chu kì

  b) Gen 2 có khối lượng 626000 đvC

  c) Gen 3 có chiều dài 0,204 \(\mu m\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  nêu quá trình tổng hợp protein ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài 1: Gen I có hiệu số giữa A và X là 10% và có A gấp đôi A của gen II. Tổng số liên kết hidro của 2 gen là 5220 và hiệu số liên kết hydro giữa gen I và gen II là 540

  a) Tính chiều dài và số lượng Nu của mỗi gen?

  b) Tính sô lượng aa của các phân tử Pr được mã hóa bởi 2 gen trên?

  Bài 2: 1 đoạn ADn chứa 2 gen I và II có khối lượng bằng 9.105 đvC. Trong đó gen I dài hơn gen II là 0.102μm.

  a) Tính chiều dài của mỗi gen?

  b) Tính số aa cần cung cấp cho quá trình dịch mã tổng hợp Pr của mỗi gen trên?

  c) Có 5 riboxom cùng trượt 1 lần trên mỗi phân tử mARN do 2 gen tổng hợp. Tính số tARN tham gia vào quá trình giải mã trên?

  Bài 3: Gen có chiều dài 5100A0 nhân đôi 2 đợt liên tiếp. Mỗi gen con tạo ra sao mã 3 lần. Trên mỗi bản sao mã có 5 riboxom trượt qua không lặp lại.

  a) Tính số phân tử Pr do gen đó điều khiển tổng hợp được? Biết mỗi phân tử Pr gồm 1 chỗi polipeptit.

  b) Tính số aa môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã và số aa chứa trong tất cả các phân tử Pr đã được tổng hợp

  c) Các phần tử Pr có tổng số bao nhiêu liên kết peptit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  5. Trình bày cấu tạo của phân tử protein

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1