YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Prôtêin thực hiện dược chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc 3 và 4

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON