YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 56 sách GK Sinh lớp 9

Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do:

  • Prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhua của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin.
  • Còn tính đặc thù của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của prôtêin còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó (cấu trúc không gian gồm bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 56 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON