YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 111 sách BT Sinh lớp 9

Mục đích và nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Mục đích bảo vệ môi trường là để phát triển bền vững - là sự phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Tất cả đều phải hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong sạch.
  • Nguyên tắc của các biện pháp bảo vệ môi trường:
    • Giảm thiểu sự khánh kiệt các tài nguyên tái sinh và không tái sinh cho sự khai thác lâu dài, tương tự như vật ăn thịt không thể khai thác triệt để được con mồi của nó.
    • Bảo tồn sự đa dạng sinh học trên cơ sở quản lí và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì các hệ sinh thái, đảm bảo cuộc sống lâu dài của cộng đồng.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON