YOMEDIA
NONE

Bài tập 31 trang 118 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 118 sách BT Sinh lớp 9

Để hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, cần phải

A. xây dựng các nhà máy xử lí chất thải rắn.

B. thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách.

C. giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

 Để hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, cần phải:

  • xây dựng các nhà máy xử lí chất thải rắn.
  • thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách.
  • giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 118 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF