YOMEDIA

Hỏi đáp về Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) - Sinh học 9

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (29 câu):

 • Dương Thùy Cách đây 1 tuần
  Phân tích hâu quả của ô nhiễm mt do chất thải rắn

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thu Hang Cách đây 2 tuần

  A. Hạn chế bụi, điều hòa khí hậu

  B. Chống xói mòn, chống thoái hóa đất và lũ lụt

  C. Tạo cảnh quan môi trường tốt cho xã hội và cộng đồng

  D. Cả A, B và C

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Hạnh Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Thu Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 tuần

  A. Mỗi cá nhân trong cộng đồng

  B. Mọi đoàn thể, tổ chức xã hội

  C. Mọi quốc gia trên thế giới

  D. Cả A, B và C

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 2 tuần

  Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng tới …………… và gây ra ………… cho con người và sinh vật. Con người hoàn toàn có khả năng …………… ô nhiễm.

  Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm môi trường như biện pháp …………… và ……………, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như …………, …………, xây dựng nhiều công viên, trồng ………… để hạn chế ………… và …………….

  Cần tăng cường công tác …………… và giáo dục để nâng cao …………… và …………… của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  Nêu các biện pháo bảo vệ môi trường biển.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  Vì sao phải bảo vệ môi trường.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 2 năm

  Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 năm

  Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nước

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 năm

  Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  Con người làm cách nào để giảm lượng khí nhà kính

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 năm

  Những hoạt động của con người dẫn tới sự gia tăng hiệu ứng nhà kính ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 2 năm

  Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến di chuyển như thế nào? Em làm gì để góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  Vi sao chúng ta phải ngăn chặn ô nhiễm phóng xạ

  Giúp mk với mai kiểm tra rồi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 2 năm

  - Các nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu ?

  - Nêu hiểu biết về hiệu ứng mưa axit

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 2 năm

  hãy dựa vào sơ đồ hình 54.6 bài 54 hãy trình bày con đường truyền bệnh sán lá gan

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  ai trả lời giúp mình câu này : nêu các biện pháp phòng tránh bệnh tả,li và giun sán

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 2 năm

  Môi trường bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 2 năm

  Trồng rừng có tác dụng tron việc bảo vệ nguồn nức không? Vì sao?

  ai giúp mình với!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 2 năm

  cho mình hỏi nguyên nhân của bệnh giun sán,sốt rét

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 2 năm

  Bài 1 : Trong 2 nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt ,sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chụi đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường ? Tại sao ?

  Bài 2 : Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và chụi hạn.

  Bài 3 : Hãy kể tên 10 động vật ưa ẩm và ưa khô

  Bài 4 : Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào ?

  Bài 5 : Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tia ở thực vật là mối quan hệ gì ? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tia diễn ra mạnh mẽ .

  Bài 6 : Trong thực tiễn sản xuất , cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật , làm giảm năng suất vật nuôi , cây trồng.

  Bài 7 : Mật độ cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ?

  Bài 8 : Vì sao quần thể người lại có một số đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có ?
  Bài 9 : Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào ?

  Bài 10 : Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia ?

  Bài 11 : Hãy giải thích tại sao ở tuổi già số lượng cụ ông lại ít hơn cụ bà ?

  Bài 12 : Hãy nêu những tính chất về số lượng và thành phần loài của quần xã ?

  Bài 13 : Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường ?

  Bài 14 : Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm là gì ?

  Bài 15 : Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ?

  Bài 16 : Sử dụng nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào đến các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước ?

  Bài 17 : Tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn thiện bảng : Thực vật đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ đất .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA