YOMEDIA
UREKA

Bài tập 30 trang 118 SBT Sinh học 9

Giải bài 30 tr 118 sách BT Sinh lớp 9

Để hạn chế ô nhiễm môi trường nước cần phải

A. xây dựng các khu xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt.

B. thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách.

C. giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Để hạn chế ô nhiễm môi trường nước cần phải:

  • xây dựng các khu xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt
  • thu gom, chôn lấp và xử lí rác thải các loại đúng cách
  • giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 118 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON