YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29 trang 118 SBT Sinh học 9

Giải bài 29 tr 118 sách BT Sinh lớp 9

Để hạn chế ô nhiễm không khí cần phải

A. trồng cây gây rừng, bảo tồn và duy trì các rừng đặc chủng, rừng đầu nguồn, các khu sinh thái...

B. lắp đặt các thiết bị lọc khí thải từ các nhà máy, thu gom và xử lí rác đúng quy cách.

C. tăng cường sử dụng năng lượng sạch: mặt trời, gió, sóng biển...

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

  • Để hạn chế ô nhiễm không khí cần phải trồng cây gây rừng, bảo tồn và duy trì các rừng đặc chủng, rừng đầu nguồn, các khu sinh thái, lắp đặt các thiết bị lọc khí thải từ các nhà máy, thu gom và xử lí rác đúng quy cách và tăng cường sử dụng năng lượng sạch: mặt trời, gió, sóng biển...

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 118 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF