YOMEDIA
NONE

Bài tập 34 trang 119 SBT Sinh học 9

Giải bài 34 tr 119 sách BT Sinh lớp 9

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng đến.......... (1)....... và gây nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật. Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao ...........(2)......... và ...........(3)........ của mọi người về phòng chống ô nhiễm môi trường.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Cụm từ cần điền là:

1. sức khoẻ ; 2. hiểu biết ; 3. ý thức.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 119 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF