YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33 trang 119 SBT Sinh học 9

Giải bài 33 tr 119 sách BT Sinh lớp 9

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Tác động lớn nhất của con người đối với môi trường là: làm mất nhiều .........(1)......... sinh vật, làm suy giảm các .......(2).......hoang dã, làm mất ...........(3).........sinh thái. Con người đã và đang nỗ lực ...........(4)........... và cải tạo môi trường tự nhiên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Cụm từ cần điền là:

1. loài ; 2. hệ sinh thái ; 3. cân bằng ; 4. bảo vệ. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 119 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON