YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 114 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 114 sách BT Sinh lớp 9

Câu nào sai trong các câu sau?

A. Con người đã và đang nỗ lực bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên để phát triển bền vững.

B. Trồng cây, gây rừng là một trong những biên pháp hữu hiệu để phục hồi thảm thực vật.

C. Hiện nay, việc săn bắt động vật không có ảnh hưởng gì đến đa dạng sinh học.

D. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Hiện nay, việc săn bắt động vật không có ảnh hưởng gì đến đa dạng sinh học là sai

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 114 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF