ON
ADMICRO

Nguyễn Văn Đại's Profile

Nguyễn Văn Đại

Nguyễn Văn Đại

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 7
Điểm 57
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (14)

Điểm thưởng gần đây (18)

  • Nguyễn Văn Đại: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Văn Đại: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Văn Đại: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1