YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp tiết 2


Trong bài học này các em hệ thống được kiến thức về sinh học cơ thể thực vật có hoa và cơ thể con người, tổng hợp các kiến thức về sinh học tế bào. Các em hình thành được logic tổng quát kiến thức sinh học trung học cơ bản.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sinh học cơ thể

a. Cây có hoa

 • Các bộ phận của cây có hoa

Các bộ phận của cây

 • So sánh sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm

b. Cơ thể người

 • Tổng quan các bộ phận cấu tạo cơ thể người

Tổng quan các bộ phận cấu tạo cơ thể người

 • Mối quan hệ hoạt động của các hệ cơ quan và bộ phận trên cơ thể

Mối quan hệ của các hệ cơ quan và bộ phận trên cơ thể

1.2. Sinh học tế bào

a. Cấu trúc tế bào

 • Cấu trúc chung của tế bào động vật

Cấu trúc tế bào động vật

 • Cấu trúc chung của tế bào thực vật

Cấu trúc tế bào thực vật

b. Hoạt động của tế bào

 • Quá trình quang hợp

Quá trình quang hợp

 • Quá trình hô hấp của tế bào

Quá trình hô hấp của tế bào

 • Quá trình tổng hợp Protein

Quá trình tổng hợp protein

c. Phân bào

 • Quá trình nguyên phân

Sơ đồ tư duy về quá trình nguyên phân

 • Quá trình giảm phân

Sơ đồ tư duy về quá trình giảm phân

2. Luyện tập Bài 65 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được các bộ phận và chức năng của nó trong cơ thể thực vật và người.
 • Nêu được cấu tạo tế bào, các hoạt động sống của tế bào và quá trình phân bào của tế bào.
 • Hệ thống được toàn bộ kiến thức sinh học trung học cơ sở.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 65 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 65 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 194 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 194 SGK Sinh học 9

Bài tập 1 trang 195 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 195 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 195 SGK Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 65 Chương 4 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON