YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 194 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 194 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2

Bảng 65.2 Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Cơ quan và hệ cơ quan Chức năng

Vận động

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hoá

Bài tiết

Da

Thần kinh và giác quan

Tuyến nội tiết

Sinh sản

 
ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Bảng 65.2 Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 194 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON