YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 195 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 195 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3

Bảng 65.3 Chức năng các bộ phận ở tế bào

Các bộ phận Chức năng

Thành tế bào

Màng tế bào

Chất tế bào

Ti thể

Lục lạp

Ribôxom

Không bào 

Nhân

 
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Bảng 65.3 Chức năng các bộ phận ở tế bào

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 195 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON