YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 195 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 195 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền vào bảng 65.5 về những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Bảng 65.5 Những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Các kì Nguyên phân Giảm phân

Kì đầu

Kì Giữa

Kì sau

Kì cuối

Kết thúc

   

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Bảng 65.5 Những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 195 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON