YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 195 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 195 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4

Bảng 65.4 Các hoạt động sống của tế bào

Quá trình Vai trò

Quang hợp

Hô hấp

Tổng hợp prôtêin

 

 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Bảng 65.4 Các hoạt động sống của tế bào

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 195 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON