YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

  • A. AA và aa
  • B. Aa
  • C. AA và Aa
  • D. AA, Aa và aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cặp gen đều đồng hợp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF