YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra:

  • A. Qui luật đồng tính
  • B. Qui luật phân li
  • C. Qui luật đồng tính và Qui luật phân li
  • D. Qui luật phân li độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra: Qui luật đồng tính và Qui luật phân li

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF