YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra:

  • A. Qui luật đồng tính
  • B. Qui luật phân li
  • C. Qui luật đồng tính và Qui luật phân li
  • D. Qui luật phân li độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra: Qui luật đồng tính và Qui luật phân li

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON