YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là

  • A. TT x tt
  • B. Tt x tt
  • C. Tt x Tt 
  • D. TT x Tt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là: Tt x Tt 

  (1T : 1t) x (1T : 1t) → 4 tổ hợp con lai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF