ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 tr 8 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm không có ở động vật là

A. Có cơ quan di chuyển

B. Có thần kinh và giác quan

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào

D. Lớn lên và sinh sản 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Động vật không có thành xenlulôzơ ở tế bào

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF