Bitch Lasanga's Profile

Bitch Lasanga

Bitch Lasanga

12/05/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (178)

 • Bitch Lasanga đã trả lời trong câu hỏi: Văn bản Cổng trường mở ra thộc thể loại nào Cách đây 3 tháng

  Truyện ký

 • So sánh trùng roi, trùng đế giày và trùng biến hình (về hình dạng, cấu tạo, di chuyển, dinh dưõng và sinh sản)?

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!! Cách đây 4 tháng

  Loài nào sau đây có hình thức di chuyển theo kiểu co bóp dù?

  A.Thuỷ tức              B. San hô

  C. Sứa                     D. Tất cả đều đúng.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!! Cách đây 4 tháng

  Triệu chúng kiết lị ?

        A. Đau quặn bụng

        B. Đi ngoài nhiều

        C. Phân có lẫn máu và chất nhày

        D. Cả A, B và C đều đúng.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!! Cách đây 4 tháng

  Động vật nguyên sinh nào sau đây có đời sổng tự do ?

       1, Trùng roi

        2, Trùng biến hình

       3, Trùng kiết lị

        4, Trùng đế giày

       5, Trùng sốt rét

       A. 1, 2, 3            B. 2, 3 ,4.

       C. 3, 4, 5.          D. 1, 2, 4.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là:

        A. di chuyển bằng dù

        B. đối xứng toả tròn

        C. tua miệng gây ngứa

        D. Cả A, B và C đều đúng.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!! Cách đây 4 tháng

  Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện qua:

        A. ống khí

        B. thành cơ thể

        C. màng tế bào

        D. Cả A, B và C đều sai.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Cấu tạo ruột khoang sống bám và tự do có điểm gì chung Cách đây 4 tháng

  Cấu tạo ruột khoang sống bám và tự do có điểm gì chung

 • Môi trường sống của trùng roi? So sánh điểm giống nhau và khác nhau của trùng roi và thực vật.

 • Bitch Lasanga đã đặt câu hỏi: Sinh 7!!!! Cách đây 4 tháng

  Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là:

  A. 48 giờ                

  B. 24 giờ       

  C. 12 giờ            

  D. Cả A, B và C đều sai.

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Bitch Lasanga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
 • Bitch Lasanga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Bitch Lasanga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Bitch Lasanga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Bitch Lasanga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Bitch Lasanga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Bitch Lasanga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Bitch Lasanga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng