Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2 về Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):