ADMICRO
UREKA

Bài tập 8 trang 8 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 tr 8 sách BT Sinh lớp 7

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo

A. Từ nhỏ đến lớn.                                                

B. Tầm quan trọng từ ít đến nhiều.

C. Trật tự tiến hoá.                           

D. Thứ tự xuất hiện từ trước đến sau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo trật tự tiến hóa

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 8 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF