YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 8 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 tr 8 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

1. Có cơ quan di chuyển

2. Có cấu tạo từ tế bào

3. Tự dưỡng

4. Dị dưỡng

5. Cần ánh sáng mặt trời

6. Có thần kinh và giác quan

Tổ hợp đúng là:

A. 1, 4, 6.                     

B. 1,2, 3

C. 2, 3, 6.                     

D. 3, 4, 5. 

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

  • Có cơ quan di chuyển.
  • Dị dưỡng.
  • Có thần kinh và giác quan.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 8 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF