ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 39 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 tr 39 sách BT Sinh lớp 7

Hãy nêu cách dinh dưỡng và sinh sản thụ động của trai sông? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Trai sông có lối sống ít di chuyển và vì thế thụ động cả trong dinh dưỡng và sinh sản.

 • Về dinh dưỡng:
  • Lông phủ trên tấm miệng và mang rung động tạo nên dòng nước trao đổi liên tục với môi trường ngoài.
  • Dòng nước hút vào mang gồm thức ăn (vụn hữu cơ, động vật nhỏ...) đưa đến miệng và ôxi đến các tấm mang để hấp thụ.
 • Về sinh sản :
  • Ở trai cái, thông thường trứng đẻ ở trong khoang áo.
  • Tinh trùng do trai đực tiết ra theo dòng nước vào cơ thể trai cái để thụ tinh cho trứng.
  • Trứng phát triển thành ấu trùng trong khoang áo trai mẹ. Trước khi trở thành trai trưởng thành, ấu trùng thường bám trên da, trên vây và mang cá để phát tán đến chỗ ở mới. 

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1