RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 19 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 tr 19 sách GK Sinh lớp 7

Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Trùng roi di chuyến bằng cách dùng roi xoáy vào nước và đẩy cơ thể tiến lên phía trước

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 19 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1