Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4 Trùng roi

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4 về Trùng roi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):