YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 19 sách GK Sinh lớp 7

Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:

  • Có cấu tạo từ tế hào.
  • Có khả năng tự dường.
  • Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.

Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:

  • Có thể dị dưỡng.
  • Có ti thể
  • Có roi.
  • Có khá năng di chuyển.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF