YOMEDIA

Hỏi đáp về Trùng roi - Sinh học 7

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Trùng roi thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Trùng roi cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (255 câu):

UREKA
 • Phong Vu Cách đây 1 năm

  A. Động vật đơn bào
  B. Động vật đa bào
  C. Động vật có xương sống
  D. Động vật nhân thực

   

  08/08/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Anh Thu Cách đây 1 năm

  A. Hạt diệp lục
  B. Không bào co bóp
  C. Roi
  D. Điểm mắt

   

  07/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 1 năm

  A. Vô tính
  B. Hữu tính
  C. Vừa vô tính vừa hữu tính
  D. Không sinh sản

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 1 năm

  A. Quan sát môi trường
  B. Nhận biết ánh sáng
  C. Quang hợp
  D. Điều khiển roi

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 1 năm

  A. Trùng giày. 
  B. Trùng biến hình.
  C. Trùng sốt rét
  D. Trùng roi xanh.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 1 năm

  A. Cơ thể đơn bào
  B. Di chuyển
  C. Có hạt diệp lục
  D. Cả A, B

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 1 năm

  A. Dị dưỡng
  B. Tự dưỡng
  C. Ký sinh
  D. Cộng sinh

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 1 năm

  A. Dị dưỡng
  B. Tự dưỡng
  C. Ký sinh
  D. Cộng sinh

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 1 năm

  A. Có diệp lục.
  B. Có thành xenlulôzơ.
  C. Có roi.
  D. Có điểm mắt.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 1 năm

  A. Tự dưỡng
  B. Dị dưỡng
  C. Tự dưỡng và dị dưỡng
  D. Kí sinh

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 1 năm

  A. ăn uống hợp vệ sinh.
  B. mắc màn khi đi ngủ.
  C. diệt bọ gậy.
  D. uống nhiều nước.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 1 năm

  A. Hải quỳ.
  B. Thủy tức.  
  C. San hô
  D. Sứa.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong Duy Cách đây 1 năm

  A. Có diệp lục. 
  B. Có thành xenlulôzơ

  C. Có roi.
  D. Có điểm mắt.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 1 năm

  A. Quan sát môi trường
  B. Nhận biết ánh sáng
  C. Quang hợp
  D. Điều khiển roi

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 1 năm

  A. trùng giày.
  B. trùng roi xanh.
  C. trùng biến hình.
  D. trùng sốt rét.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 1 năm

  A. Tìm thức ăn
  B. Tránh kẻ thù
  C. Hướng về phía ánh sáng
  D. Tránh ánh sáng

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Linh Cách đây 1 năm

  A. Đuôi đi trước, thẳng tiến, bằng lông bơi.
  B. Đầu đi trước, thẳng tiến, bằng chân giả.
  C. Đầu đi trước, vừa tiến vừa xoay, bằng roi.
  D. Đuôi đi trước, vừa tiến vừa xoay, bằng long bơi.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 1 năm

  A. Vì sắc tố ở màng cơ thể.
  B. Vì màu sắc của điểm mắt.
  C. Do sự trong suốt của màng cơ thể.
  D. Vì màu sắc của các hạt diệp lục.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 1 năm

  A. Vì cơ thể chúng có diệp lục.
  B. Vì chúng có roi.
  C. Vì chúng có điểm mắt.
  D. Vì chúng không có đối xứng.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Trinh Cách đây 1 năm

  A. Vì các tế bào trong tập đoàn trùng roi đều có hai roi.
  B. Vì mỗi tế bào trong tập đoàn trùng roi vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập.
  C. Vì các tế bào liên kết lại với nhau tạo thành tập đoàn trùng roi.
  D. Vì Tập đoàn trùng roi dị dưỡng.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 1 năm

  A. mọc chồi.
  B. phân đôi.
  C. đẻ con.
  D. tạo bào tử.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 1 năm

  A. Đầu đi trước.
  B. Đuôi đi trước.
  C. Đi ngang.
  D. Vừa tiến vừa xoay.

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dang Tung Cách đây 1 năm

  A. Tự dưỡng
  B. Dị dưỡng
  C. Tự dưỡng và dị dưỡng
  D. Kí sinh

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 1 năm

  A. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường
  B. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường (≈0. 005mm)
  C. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường (≈0. 05mm)
  D. Có kích thước hiển vi (0. 5mm)

   

  08/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Hân Cách đây 2 năm

  A. Trùng giày. 

  B. Trùng biến hình.

  C. Trùng sốt rét

  D. Trùng roi xanh.

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF