AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 76 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 76 sách GK Sinh lớp 7

Dựa vào đặc điểm nào của tôm để đánh bắt, nêu cách đánh bắt tôm ở địa phương em?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dựa vào đặc điểm có đôi râu nhạy cảm để phát hiện mồi, nhân dân ta thường nhử tôm bằng mồi có mùi thính thơm; đôi khi dùng ánh sáng bẫy tôm vào ban đêm, vì mắt tôm cũng khá tính nhanh.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON