YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 142 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 142 sách GK Sinh lớp 7

Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thích nghi với đời sống bay được thể hiện:

Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo lên một dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo chiều nhất định, nên sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là trong khi bay.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 142 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON