ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43 Cấu tạo trong của bồ câu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43 Cấu tạo trong của Bồ câu​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Có nhiều vách ngăn.
  • B. Không có vách ngăn, mao mạch không phát triển.
  • C. Phổi có mao mạch phát triển
  • D. Có hệ thống ống khí thông với các túi khí.
  • A. Không có miệng và mỏ sừng
  • B. Miệng có mỏ xừng
  • C. Dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến
  • D. Trên thực quản có chỗ phình to là diều
   
   
  • A. Chim trống có đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển
  • B. Chim trống có 1 đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh phía bên trái phát triển, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng
  • C. Chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh, chim mái có 2 buồng trứng và ống dẫn trứng.
  • D. Chim trống có đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng bên ngoài phát triển
  • A. Răng
  • B. Dạ dày
  • C. Ruột già 
  • D. Hầu
  • A. Làm mềm thức ăn
  • B. Nghiền nát thức ăn
  • C. Tiết dịch tiêu hóa 
  • D. Lấy thức ăn
  • A. Tim 2 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha
  • B. Tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha
  • C. Tim 4 ngăn không hoàn toàn, máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn 
  • D. Tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
  • A. Hậu thận
  • B. Ống dẫn nước tiểu
  • C. Bóng đái 
  • D. Tuyến trên thận
  • A. Não trước và não giữa
  • B. Não giữa và não sau
  • C. Não sau và não trước 
  • D. Não trước, não giữa và não sau
  • A. Mắt tinh
  • B. Có 3 mí mắt
  • C. Tai có ống tai ngoài, chưa có vành tai 
  • D. Tai có ống tai ngoài, có vành tai
  • A. Không có răng
  • B. Có túi khí
  • C. Không có bóng đái 
  • D. Tất cả các đặc điểm trên đều đúng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1