Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43 Cấu tạo trong của bồ câu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43 Cấu tạo trong của Bồ câu​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Có nhiều vách ngăn.
  • B. Không có vách ngăn, mao mạch không phát triển.
  • C. Phổi có mao mạch phát triển
  • D. Có hệ thống ống khí thông với các túi khí.
  • A. Không có miệng và mỏ sừng
  • B. Miệng có mỏ xừng
  • C. Dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến
  • D. Trên thực quản có chỗ phình to là diều
  • A. Chim trống có đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển
  • B. Chim trống có 1 đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh phía bên trái phát triển, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng
  • C. Chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh, chim mái có 2 buồng trứng và ống dẫn trứng.
  • D. Chim trống có đôi tinh hoàn và ống dẫn tinh, chim mái có 1 buồng trứng và ống dẫn trứng bên ngoài phát triển
  • A. Tai có ống tai ngoài, chưa có vành tai.
  • B. Xuất hiện mi mắt thứ 3 rất mỏng: đảm bảo cho chim vẫn nhìn được và vẫn bảo vệ được mắt khi bay.
  • C. Tai có ống tai ngoài, có vành tai
  • D. Mắt tinh
  • A. Não trước và não sau.
  • B. Não trước, não giữa và não sau.
  • C. Não trước và não giữa.
  • D. Não giữa và não sau.

Được đề xuất cho bạn