YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 99 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 tr 99 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm không đúng về sự sinh sản của chim bồ câu là

A. chim bồ câu trống không có cơ quan giao phối.

B. trứng được thụ tinh trong, mỗi lứa đẻ 2 trứng, có vỏ đá vôi bao bọc.

C. trứng phát triển thành con nhờ nhiệt độ môi trường.

D. chim mới nở chưa mở mắt, trên thân chi có một ít lông tơ, được chim bố, mẹ mớm nuôi bằng sữa diều. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đặc điểm không đúng về sự sinh sản của chim bồ câu là trứng phát triển thành con nhờ nhiệt độ môi trường.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 99 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON