YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 142 sách GK Sinh lớp 7

So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.

Các hệ cơ quan Thằn lằn Chim bồ câu
Tuần hoàn    
Tiêu hóa    
Hô hấp    
Bài tiết    
Sinh sản    
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Các hệ cơ quan Thằn lằn Chim bồ câu
Tuần hoàn Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu pha Tim 4 ngăn, máu không pha trộn
Tiêu hóa Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận, nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp. Có sự biến đổi của ống tiêu hóa(mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ). Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay.
Hô hấp Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí. Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân. Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí (thông khí phổi)
Bài tiết Thận sau (số lượng cầu thận khá lớn) Thận sau (số lượng cầu thận rất lớn)
Sinh sản

Thụ tinh trong

Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Thụ tinh trong

Đẻ và ấp trứng.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 142 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF