YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1-TN trang 23 SBT Sinh học 7

Giải bài 1-TN tr 23 sách BT Sinh lớp 7

Thuỷ tức di chuyển theo hình thức

A. Co duỗi tua miệng và lộn đầu đuôi.

B. Kiểu lộn đầu và kiểu sâu đo.

C. Kiểu sâu đo và tua miệng.

D. Bơi bằng tua và co dãn thân 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Thuỷ tức di chuyển theo 2 hình thức: Kiểu lộn đầu và kiểu sâu đo.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 23 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON