YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 23 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 tr 23 sách BT Sinh lớp 7

Việc lấy thức ăn và thải các sản phẩm thừa của quá trình tiêu hóa ở thủy tức xảy ra như thế nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Thủy tức chưa có lỗ hậu môn, chỉ có 1 lỗ miệng.
  • Thuỷ tức lấy thức ăn vào qua lỗ miệng nhờ tế bào gai và tua miệng.
  • Sự tiêu hoá do các tế bào mô cơ - tiêu hoá đảm nhiêm. Sau tiêu hoá, thức ăn thừa cũng qua lỗ miệng mà thải ra ngoài (xem mục 3 bài 8 SGK)...

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON