YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 24 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 tr 24 sách BT Sinh lớp 7

Quá trình tiêu hoá thức ăn của thuỷ tức nhờ

A. Tế bào mô bì - cơ.

B. Tế bào gai.

C. Tế bào mô cơ – tiêu hoá.

D. Tế bào hình sao. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Quá trình tiêu hoá thức ăn của thuỷ tức nhờ tế bào mô cơ – tiêu hoá.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 24 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON