YOMEDIA

Sinh Học 7 Chương 2: Ngành Ruột Khoang

Ruột khoang (Coelenterata) đặc trưng khoang cơ thể rỗng phổ biến ở hai ngành này. Chúng có các cơ quan, tổ chức mô rất đơn giản, chỉ với hai lớp tế bào, bên ngoài và bên trong. Đặc trưng khoang cơ thể rỗng phổ biến ở hai ngành này. Chúng có các cơ quan, tổ chức mô rất đơn giản, chỉ với hai lớp tế bào, bên ngoài và bên trong. Nhằm giúp các em có thể học và ôn tập hiệu quả Hoc247 còn biên tập các câu hỏi trắc nghiệm sau từng bài học và các bài tập SGK được hướng dẫn giải một cách chi tiết. Mời các em xem nội dung tại đây.

ZUNIA9
 

 

ON