YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 24 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 24 sách BT Sinh lớp 7

Ớ cơ thế thuỷ tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô bì - cơ nằm ở

A. Lớp ngoài.                 

B. Lớp trong.

C. Tầng keo.                   

D. Cả A, B và C 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Ớ cơ thế thuỷ tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô bì - cơ nằm ở lớp ngoài

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 24 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON