YOMEDIA

Hỏi đáp về Thủy tức - Sinh học 7

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Thủy tức thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Thủy tức cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (184 câu):

NONE
 • VÕ NGUYỄN HUY HOÀNG Cách đây 3 năm

  A. Cơ thể đối xứng 2 bên B. Cơ thể đối xứng toả tròn C. Bơi rất nhanh trong nước D. Thành cơ thể có 2 lớp tế bào E. Thành cơ thể có 3 lớp tế bào G. Cơ thể đã có lỗ miệng - hậu môn H. Sống bám vào các vật ở nước nhờ đế bám I. Có miệng là nơi lấy thức ăn & thải

  11/10/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  My Van Cách đây 3 năm

  A. Hình ống

  B. Hình mạng lưới

  C. Chưa phân hóa

  D. Hình chuỗi hạch

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 3 năm

  A. Chưa phân hóa

  B. Tuyến sinh dục không có ống dẫn

  C. Tuyến sinh dục có ống dẫn

  D. Tiêu giảm

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  A. Đối xứng tỏa tròn.

  B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.

  C. Không có hình dạng nhất định.

  D. Đối xứng hai bên

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 3 năm

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 3 năm

  1. Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp.

  2. Chồi con ở thủy tức không tách rời khỏi cơ thể mẹ khi đủ lớn và kiếm ăn được.

  3. Cơ thể thủy tức có 3 lớp tế bào: lớp ngoài, lớp keo và lớp trong.

  4. Thủy tức di chuyển bằng 2 hình thức sâu đo và lộn đầu.

  A. 1 đúng, 2 sai, 3 đúng, 4 sai.

  B. 1 đúng, 2 sai, 3 sai, 4 đúng.

  C. 1 sai, 2 đúng, 3 sai, 4 đúng.

  D. 1 sai, 2 đúng, 3 đúng, 4 sai.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  A. Trong điều kiện sống khó khăn thì chúng chuyển sang sinh sản hữu tính.

  B. Trong điều kiện thuận lợi chúng sinh sản vô tính bằng hình thức đâm chồi.

  C. Thủy tức chỉ có hình thức sinh sản vô tính, không có sinh sản hữu tính.

  D. Tế bào trứng của thủy tức được tinh trùng của thủy tức khác đến thụ tinh.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 3 năm

  A. hình vuông.

  B. hình sao.

  C. hình cầu.

  D. hình trứng.

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 3 năm

  A. Di chuyển bằng cách hút và nhả nước.

  B. Di chuyển bằng tua miệng, roi bơi.

  C. Di chuyển kiểu lộn đầu, kiểu sâu đo.

  D. Di chuyển bằng chân giả.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 3 năm

  A. San hô nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi còn non; thuỷ tức nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi trưởng thành.

  B. San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ; thuỷ tức nảy chồi, khi chồi trưởng thành sẽ tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

  C. San hô nảy chồi, cơ thể con tách khỏi bố mẹ khi trưởng thành ; thuỷ tức khi chồi trưởng thành vẫn không tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

  D. San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ ; thuỷ tức khi chồi chưa trưởng thành đã tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 3 năm

  A. Tế bào trứng được tinh trùng của thủy tức khác đến thụ tinh.

  B. Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần rồi tạo ra thủy tức con.

  C. Sinh sản hữu tính chỉ xảy ra vào mùa lạnh, khi thiếu thức ăn.

  D. Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt một lần rồi tạo ra các thủy tức con.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  A. thủy tức.

  B. sửa

  C. san hô

  D. hải quỳ

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 3 năm

  A. trùng roi xanh.

  B. trùng biến hình.

  C. trùng giày.

  D. thủy tức

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 3 năm

  A. Cây sen 

  B. Rong đuôi chó

  C. Bèo tấm

  D. Cả A. B. C

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 3 năm

  A. Động vật phù phiêu

  B. Động vật sống bám

  C. Động vật ở đáy

  D. Động vật kí sinh.

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 năm

  A. Cơ quan tiêu hóa dạng ống

  B. Tiêu hóa nội bào thức ăn.

  C. Cơ quan tiêu hóa dạng túi.

  D. Chưa có cơ quan tiêu hóa.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Giao Cách đây 3 năm

  A. Mọc chồi

  B. Tái sinh

  C. Phân đôi

  D. Sinh sản hữu tính

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 3 năm

  A. Tế bào mô bì – cơ.

  B. Tế bào mô cơ – tiêu hoá.

  C. Tế bào sinh sản.

  D. Tế bào cảm giác.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 3 năm

  A. Di chuyển nhanh nhẹn
  B. Phát hiện ra mồi nhanh
  C. Có tua miệng dài trang bị các tế bào gai độc
  D. Có miệng to và khoang ruột rộng

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Tâm Cách đây 3 năm

  A. Tuyến hình cầu.
  B. Tuyến sữa.
  C. Tuyến hình vú.
  D. Tuyến bã.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Xuyen Cách đây 3 năm

  A. Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp.
  B. Sinh sản vô tính bằng cách tạo bào tử.
  C. Lỗ hậu môn đối xứng với lỗ miệng.
  D. Có khả năng tái sinh.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 3 năm

  A. Phân đôi.
  B. Mọc chồi.
  C. Tạo thành bào tử.
  D. Ý A và B đều đúng.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 năm

  A. Tiêu hoá thức ăn.
  B. Thu nhận, xử lí và trả lời kích thích từ môi trường ngoài.
  C. Bảo vệ cơ thể, liên kết nhau giúp cơ thể co duỗi theo chiều dọc.
  D. Ý A và B đều đúng.

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 3 năm

  A. Bằng phổi
  B. Bằng mang
  C. Bằng toàn bộ bề mặt cơ thể
  D. Bằng cả ba hình thức

  17/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  A. Di chuyển kiểu lộn đầu.
  B. Di chuyển kiểu sâu đo.
  C. Di chuyển bằng cách hút và nhả nước.
  D. Ý A và B đều đúng.

  18/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF