ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 154 sách GK Sinh lớp 6

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1