YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 tr 95 sách BT Sinh lớp 6

Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

 

       

2. Voi

 

 

 

 

 

3. Trâu

 

 

 

 

 

4. Thỏ

 

 

 

 

 

5. Gà

 

 

 

 

 

6. Ong

 

 

 

 

 

7. Sóc

 

 

 

 

 

8. Đười ươi

 

 

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

x

 

x

 

 

2. Voi

x

 

x

x

 

3. Trâu

x

 

x

 

 

4. Thỏ

x

x

 

 

x

5. Gà

x

 

 

 

x

6. Ong

 

 

 

x

 

7. Sóc

 

 

 

x

x

8. Đười ươi

 

 

 

x

x

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 95 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF