YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9 trang 100 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 tr 100 sách BT Sinh lớp 6

Thực vật có vai trò đối với đời sống con người như

A. cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp, thủ công nghiệp.

B. cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh.

C. góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Thực vật có vai trò đôi với đời sông con người như: cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp, thủ công nghiệp, cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 100 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON