YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 97 sách BT Sinh lớp 6

Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp.

STT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

 

 

X

 

X

 

 

 

2

Cây lim

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cây sen

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cây ngố

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cây cao su

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cây chè

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cây ngải cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

STT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

 

 

X

 

X

 

 

 

2

Cây lim

 

 

 

 

X

 

 

 

3

Cây sen

 

X

X

 

 

X

X

 

4

Cây lúa

X

 

 

 

 

 

 

 

5

Cây ngô

X

 

 

 

 

 

 

 

6

Cây cao su

 

 

 

X

 

 

 

 

7

Cây chè

 

 

 

X

 

 

 

 

8

Cây ngải cứu

 

X

 

 

 

X

 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 97 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON