YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 tr 98 sách BT Sinh lớp 6

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra

A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.

B. cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

C. cung cấp thức ăn cho động vật và người.

D. cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra:

  • Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.
  • Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.
  • Cung cấp thức ăn cho động vật và người

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 98 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF