ON
YOMEDIA

Sinh Học 6 Chương 9: Vai Trò Của Thực Vật

Thực vật có vai trò rất lớn đối với động vật và con người nên cần có biện pháp bảo vệ và khai thác hợp lí các nội dung trong chương được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

 

1=>1