YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 48 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người giúp các em học sinh liệt kê được một số vai trò của thực vật đối với động vật. Từ đó hiểu được vai trò gián tiếp của TV trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF