YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 11 tr 97 sách BT Sinh lớp 6

Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Thực vật cung cấp thức ăn, cung cấp oxi cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 97 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF