YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 94 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 tr 94 sách BT Sinh lớp 6

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người:

  • Thực vật cung cấp ôxi và là thức ăn cho động vật và người.
  • Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
  • Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu sản xuất, cây làm cảnh... cho con người.
  • Một số thực vật cũng gây hại cho động vật và người.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 94 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON